Park Technologiczny SA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Park Technologiczny SA
 • Park Technologiczny SA
 • Park Technologiczny SA
 • Park Technologiczny SA
 • Park Technologiczny SA
Strona główna Zintegrowane platformy serwerowe - Windows serwer

Zintegrowane platformy serwerowe - Windows serwer

OPIS SZKOLENIA:
Zapoznanie z zagadnieniami administracji Windows Server 2012. Zdobycie umiejętności pozwalających na implementację i wykorzystanie zasad grupowych w utrzymaniu środowiska stacji roboczych oraz użytkowników infrastruktury scentralizowanej Active Directory. Nauczenie obsługi usług serwera DNS, serwera NAP, serwera NPS, funkcji FSRM w zarządzaniu plikami, serwera WDS oraz monitorowania Windows Server 2012.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Implementacja infrastruktury Group Policy
 2. Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą Group Policy
 3. Zarządzanie użytkownikami i kontami Service Accounts
 4. Zarządzanie Active Directory Domain Services
 5. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS
 6. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z Remote Access
 7. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą Network Policy Server
 8. Implementacja Network Access Protection
 9. Optymalizacja File Services
 10. Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanego audytu
 11. Wdrażanie i zarządzanie WDS
 12. Implementacja WSUS
 13. Monitorowanie Windows Server 2012

Jest to szkolenie autorskie.
Szkolenie trwa 24 godziny lekcyjne: 3 dni po 8 godzin.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch podczas szkolenia.

 

Akcjonariusze PT: Politechnika Koszalińska, Gmina Miasto Koszalin