Park Technologiczny SA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Park Technologiczny SA
 • Park Technologiczny SA
 • Park Technologiczny SA
 • Park Technologiczny SA
 • Park Technologiczny SA
Strona główna Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to komórka organizacyjna Parku Technologicznego mająca na celu wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Inkubator przedsiębiorczości ułatwia start w procesie budowania swojego biznesu.  

Każdy przedsiębiorca w trakcie inkubacji otrzymuje wsparcie z Parku Technologicznego w zakresie:

 • możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury biurowej,
 • pomoc w obsłudze prawnej,
 • pomoc w obsłudze księgowej,
 • wsparcie marketingowe,
 • wsparcie  i możliwość nawiązywania kontaktów ze środowiskiem biznesowym istniejącym już na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym,
 • pomoc w kompleksowej obsłudze administracyjnej,
 • pomoc przy współpracy z instytucjami regionalnymi w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych z funduszy umożliwiających dalszy rozwój.
 

Akcjonariusze PT: Politechnika Koszalińska, Gmina Miasto Koszalin